کلزا یکی از گیاهان روغنی است که در فصل زمستان کشت و کار می شود ، به دلیل ویژگی هایی که دارد کشت و کار کلزا می تواند نقش مهمی در تامین روغن خوراکی در کشور داشته باشد ، از جمله اینکه میزان روغن بالایی دارد ( حدود 40 تا 45 درصد ) ، در تناوب کشت گیاهان مختلفی از جمله برنج و گندم و ... می شود کشت کرد و فصل کشت آن زمانی است که دیگر گیاهان روغنی کشت نمی شوند .باید مراقب آبیاری در مزارع کلزا بود چرا که کمبود آبیاری اثرات منفی بر عملکرد کلزا می گذارد و حساسترین زمان آبیاری در کلزا زمان غلاف بندی می باشد که کمبود اب در این مرحله باعث شده کاهش غلاف ها و کوچک ماندن دانه ها می گردد .

از عوامل محدود کننده کاشت کلزا وجود علف های هرز هست که باید مبارزه با آنها را جدی گرفت و با روش های به زراعی و شیمیایی علف های هرز را در مزارع کلزا از بین برد.