گیاه دائمی به بلندی و گستردگی ۴۵ سانتی‌متر است دارای برگ‌های سرنیزه‌ای شکل سبز تیره بوده و گل‌های آبی کم‌رنگ یا سفید فنجانی شکل آن در سنبله‌های بلند در اوایل تابستان ظاهر می‌شوند.به مكان مکان آفتابی، خاک دارای زهکش خوب، نيازدارد.حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.