حذف msn messenger و ... در XP
ویندوز XP با اینکه نقاط قوت زیادی داره ولی ضعف هائی هم داره که یکی از این ضعف ها عدم وجود گزینهای add/remove برای برداشتن بعضی از برنامه ها است که با یک کاره ساده می توان بر بعضی از مشکلات فارغ آمد .

برای برداشتن msnmessenger و multimediaو... از ویندوزXP باید مراحل زیر را طی کنید:

ابتدا به دایرکتوری windows\inf رفته و فایل sysoc.inf باز کنید و کلمه hide را که با رنگ قرمز مشخص شده حذف کرده بعد به Control Panel رفته برنامهAdd/ Remove Program را اجرا کرده و در انجا Windows Components Add/ Remove را انتخاب کنید و هر کدام از گزینه ها را که نمی خواهید بر دارید.

[Components]
WBEM=ocgen.dll,OcEntry,wbemoc.inf,hide,7
TerminalServer=TsOc.dll, HydraOc, TsOc.inf,hide,2
AutoUpdate=ocgen.dll,OcEntry,au.inf,hide,7
msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7

CommApps=ocgen.dll,OcEntry,communic.inf,HIDE,7
MultiM=ocgen.dll,OcEntry,multimed.inf,HIDE,7
AccessOpt=ocgen.dll,OcEntry,optional.inf,HIDE,7
Pinball=ocgen.dll,OcEntry,pinball.inf,HIDE,7
MSWordPad=ocgen.dll,OcEntry,wordpad.inf,HIDE,7