سلام

چطوری می تونم ساعت را در اسلایدهای پاورپوینت نمایش دهم

یکی از این روشها استفاده از ساعت های فلش می باشد که من خودم استفاده کرده ام

ولی به دنبال ماکرو و یا روش خاصی می گردم که مستقیم از خود برنامه اجرا شود و نیازی به فلش نباشد.

متشکرم