سلام
من مي خواستم كمكم كنيد تا بتونم يك برنامه بنويسم با سوكت كه بتونه يك پيغام ساده مانند "سلام "رو برام بفرسته سمت سرور و جواب اون رو برگردونه .
:icon_pf (18):