ین آیکنها توسط آقای پال بُیِر طراحی و ساخته شده است که یکی از پاور یوزرهای کرل دراو میباشد.
Link URL:
لینک و متن درون کدها فقط برای کسانی که ثبت نام کرده اند قابل مشاهده است لطفا وارد شوید OR ثبت نام کنید.