بخش اول : درباره نرم افزار Corel Draw
كورل نرم افزار گرافيكي و برداريست. هر چيزي كه در محيط اين نرم افزار ايجاد نماييد نوعي شي محسوب مي شود . در نرم افزار هاي برداري هر شي از نقاط منحني ها و خطها تشكيل مي گردد . به همين دليل است كه حتي شكل ها يا متن ها يا سايه ها يا ساير جلوه ها نيز نوعي شكل محسوب مي شوند . هر شي در محيط كورل داراي خصئصيات متنوع و متعدد است.
خصوصيات رايج اشيا عبارتند از : نوع شي - شكل - قلم - رنگ - جلوه هاي پيراموني شي و جلوه هاي پر كردني شي .
در محيط نرم افزار هاي گرافيكي مانند فوتو شاپ به جاي اشيا با پيكسل ها سر و كار داريم . هر شي در محيط فوتوشاپ شامل مجموعه زيادي از پيكسل هاست . پيكسا ها مربع هاي كوچكي هستند كه ويژگي هاي رنگ و جلوه هاي متفاوت را مي پذيرند . اما در محيط
Link URL:
لینک و متن درون کدها فقط برای کسانی که ثبت نام کرده اند قابل مشاهده است لطفا وارد شوید OR ثبت نام کنید.
به جاي پيكسل ها با اشيا سر و كار داريد .
هر شي از نقاط و خطها و منحني ها تشكيل شده است . حتي پيچيده ترين شكل ها از نقاط - خطها و منحني ها تشكيل شده است .
هر چيزي كه در كورل بسازيد نوعي شي است . هر چيزي كه به محيط اين برنامه وارد كنيد حتي تصوير ديجيتالي نيز نوعي شي يكپارچه است . نرم افزارهاي برداري به خصوص كورل توانايي ايجاد آثار خارق العاده اي را در اختيا كاربر قرار مي دهد .

بخش دوم : محيط برنامه Corel
در اين قسمت با اجزاي تشكيل دهنده محيط كورل و مفهوم و عملكرد هريك از اين اجزا آشنا مي شويم.
1. نوار عنوان : نوار عنوان همواره شامل نام برنامه كورل و نام فايل جاري مي باشد.
2. نوار منو : اين نوار شامل 11 منو در محيط كورل مي باشد. هر منو شامل دستورات - فرمان ها و ابزار هاي خاصي مي باشد. مثلا
Link URL:
لینک و متن درون کدها فقط برای کسانی که ثبت نام کرده اند قابل مشاهده است لطفا وارد شوید OR ثبت نام کنید.
فايل شامل دستوراتي چون باز كردن - بستن - وارد كردن و ذخيره كردن و ... مي باشد.
3. نوار ابزار : اين نوار شامل ابزارها ئيست كه اغلب در محيط كورل مورد استفاده قرار مي گيرد.
4. نوار خصوصيات : اين نوار شامل گزينه ها و ابزارهائي در ارتباط با خصوصيات شيء يا اشياء و يا ابزارهاي منتخب است. هر شيء و يا ابزاري كه در محيط كورل انتخاب نمائيد خصوصيات مربوط به شي يا
Link URL:
لینک و متن درون کدها فقط برای کسانی که ثبت نام کرده اند قابل مشاهده است لطفا وارد شوید OR ثبت نام کنید.
منتخب بلافاصله نمايان مي شود. بنابر اين نوار خصوصيات بر خلاف نوار منو و نوار ابزار كه همواره ثابت هستند كاملا متغير بوده و شامل گزينه ها و اطلاعات مختلفي ايست.
5. كادر ابزار : اين نوار كه به طور عمودي در سمت چپ محيط كورل قرار دارد شامل كليه ابزارهاي مورد استفاده مي باشد.
6. پالت رنگ : كه براي رنگ كردن اشيا مورد استفاده قرار مي گيرد. هرگاه يك شي را انتخاب نموده و يكي از رنگ هاي پالت رنگ را كليك كنيد داخل شي از رنگ انتخابي پر خواهد شد.
7. پنجره فايل : كه صفحه سفيد و اصلي محيط كورل مي باشد. كه محل ترسيم اشيا مي باشد.
8. صفحه فايل : صفحه كوچكيست كه داخل پنجره فايل مشاهده مي كنيد. اندازه اين پنجره قابل تغيير است. هر شيئي كه در اين قسمت ترسيم نمائيد قابل چاپ مي باشد.

آموزش Corel Draw 11.0 ::: بخش سوم : كادر ابزار

در اين درس هريك از ابزار هاي موجود در كادر ابزار را به اختصار بررسي مي كنيم.

در كادر ابزار 14 گروه ابزاري وجود دارند. كه عبارتند از :

1. ابزار انتخاب : از اين ابزار براي انتخاب هر نوع شيء در محيط برنامه استفاده مي شود. ابتدا دكمه اين ايزار از روي كادر ابزار را فعال نموده و سپس بر روي شكل مورد نظر يك بار كليك كنيد. ( شكل 2 )

2. گروه ابزار پاك كن : اين گروه شامل شش ابزار است ابزارها عبارتند از :
ابزار شكل - ابزار چاقو - ابزار پاك كن - قلم موي لكه اي - قلم موي سخت و ابزار تغيير فرم آزاد.
همواره يكي از اين ابزارها آشكار و پنج ابزار ديگر پنهان هستند.
3. گروه ابزار دست : اين گروه شامل دو ابزار است : ابزار بزرگ نمائي و ابزار دست .

4. گروه ابزار ترسيم خط : اين گروه شامل هشت ابزار است :
ابزار خط آزاد - ابزار منحني بزير Bezier - ابزار خط هنري - ابزار خط قلم - ابزار چند خطي - ابزار منحني سه نقطه اي - ابزار خط رابط و ابزار خط اندازه گيري .

5. ابزار چهار ضلعي : از اين ابزار براي ترسيم انواع چهار ضلعي استفاده مي شود.

6. ابزار بيضي و دايره : از اين ابزار براي ترسيم انواع اشياء به شكل دايره يا بيضي استفاده مي شود.
7. گروه ابزار چند ضلعي : اين گروه شامل ابزار چند ضلعي - ابزار كاغذ گراف و ابزار مارچيج است.

8. گروه ابزار شكلهاي اصلي : اين گروه شامل : ابزار كامل - ابزار پيكان - ابزار فلوچارت Flowchart - ابزار شكلهاي ستاره اي و ابزار شكلهاي نقل قول است .

9. ابزار متن : از اين ابزار براي ايجاد انواع متن هاي هنري و غير هنري استفاده مي كنيم. ابتدا دكمه اين ايزار از روي كادر ابزار را فعال نموده و سپس بر روي شكل مورد نظر يك بار كليك كرده و شروع به تايپ حروف كنيد.

10. گروه ابزار آميزه : اين گروه شامل ابزار آميزه - ابزار ترازها - ابزار اروجاج - ابزار لفافه - ابزار حجم دهي - ابزار سايه اندازي و ابزار ايجاد پشت نمائيست.

11. گروه ابزار سطل رنگ : اين گروه شامل ابزار سطل رنگ و ابزار قطره چكان است .

12. ابزار تغيير پيرامون اشياء : از اين ابزار براي تغيير نوع رنگ و ضخامت پيرامون اشياء منتخب استفاده مي شود .

13. ابزار پر كردن داخي اشياء : از اين ابزار و گزينه هاي مختلف آن براي پر كردن داخل اشيا با رتگ يا الگو هاي مختلف استفاده مي كنيم .

14. ابزار فعل و انفعالي پر كردت داخل اشياء : از اين ابزار براي پر كردن داخل اشيا به روش فعل و انفعالي استفاده مي شود.

پس از ره اندازي كورل صفحه welcome يا خوش آمد گوئي ظاهر مي شود .در اين صفحه مي توانيد يك فايل جديد يا يك فايل موجود را باز كنيد و يا فايل هاي به تازگي باز شده و يا به تازگي ويرايش شده را باز نمائيد.
همچنين ميتوانيد در سايت اختصاصي كورل کد:
Link URL:
لینک و متن درون کدها فقط برای کسانی که ثبت نام کرده اند قابل مشاهده است لطفا وارد شوید OR ثبت نام کنید.

گشت و گذار نمائيد.

صفحه خوش آمد گوئي شامل فرمان هاي زير مي باشد :

1. New Graphic : باز كردن فايل جديد
2. Open Last Edited : باز كردن آخرين فايل ويرايش شده در محيط كورل
3. Open Graphic : باز كردن يكي از فايلهاي موجود
4. Template : باز كردن فايل بر اساس الگوها
5. CorelTUTOR : گشت و گذار در كورل
6. ? What's New : ويژگي هاي جديد كورل

به منظور انتخاب هر يك از فرمان ها كافيست بر روي دكمه گرافيكي مربوطه كليك نمائيد.
ميتوانيد بدون انتخاب فرمان و كليك بر روي Close صفحه را ببنديد.