قايسه نسخه هاي مختلف و معرفي بهترين نسخه ها:از ابتداي شروع به کار کورل که از نسخه 1 شروع شد در هر نسخه جديد تغييراتي در اين برنامه انجام شد که در ابتدا هر نسخه تحولات چشمگيري و اساسي داشت و تقريبا از نسخه 8 به بعد اصول کار کورل ثابت مانده و تغييرات بسيار جزئي بوده است.
بهترين نسخه هاي کورل از ابتدا نسخه هاي 3 و5 و 8 واين طور که به نظر ميرسد نسخه 11 بوده ساير نسخه ها يا تغيير چنداني نداشتند (6 و7) و يا تغييرات بدي داشتند (9) و معمولا در هر نسخه جديد تعدادي دستور به کورل افزوده ميشود و بسياري از دستورات قبلي ادقام ميشوند که اين مورد در بعضي مواقع مشکل ساز است.
از لحاظ سرعت و کارايي و ساده بودن و دردسترس بودن کورل 8 از بهترين نسخه هاست که به همين خاطر مثل ويندوز 98 نسخه دومي ازکورل 8 به نام کورل 8bidi منتشر شد که امکانات بهتري داشت.
کورل 8 از نظر طراحي بسيار قوي است ولي از نظر افکتها و .... کورل 10 و 11 قوي تر ميباشند که طراحان معمولا از توانايي هاي اين دو در کنار هم استفاده ميکنند.
براي عده اي که عقيده دارند کورل 10 جانشين مناسبي براي کورل 8 است تعدادي از مشکلات اين نسخه را در زير نوشتم :
1.مشکل کورل 10 با فونتهاي فارسي سينا سافت و واجه پرداز.
2.سرعت کم و گاهي بروز مشکل در هنگام اجراي افکتها .
3.حذف بسياري از کليدهاي ميانبر.
.....
يکي از بهترين ابزاري که از کورل 8 به بعد حذف شد roolups بود که تمامي ابزار لازم را در دسترس قرار ميداد.
از نظر برنامه هاي جانبي کورل مثل Photo Paint وR.A.V.E و....نسخه 10 و 11 از تنوع و کارائي بهتري برخوردارند و ابزارهاي پيشرفته تري دارند.
من سعي ميکنم در اين پروجه طراحي و اجراي طرح هاي مختلف را در نسخه 8 که براي آموزش و يادگيري ساده تر است را بيان کنم و براي علاقه مندان به نسخه 10 و 11 در هر بخش به صورت مختصر تفاوت اين دستورات در اين نسخه ها را توضيح ميدهم.