خوب اين آموزشم اين جوري بزارم تنوع باشه
سطحش تقريبا متوسط هست
1.ابزار Text f8 و يه متن با سايز 70 تايپ ميكنيم :

2.ابزار Shape يا f10 انتخاب ميكنيم و مربع سفيد كوچك پايين حرف اول كلمه يعني P رو انتخاب ميكنيم تا سياه بشه :

3. حالا در همين حال روي مربع دوبار كليلك ميكنيم تا يه پنجره باز بشه توي اون سايز متن رو 200 قرار ميديم :

4. ميتونيم در همين حال رنگ اين حرف رو هم عوض كنيم
5. اگه با ابزار Shape هر جاي ديگه در صفحه كليلك كنيم مربع پايين حرف P از انتخاب خارج ميشه و سفيد ميشه
حالا ميتونيم ابزار Shape رو دور مربع هاي پايين بقيه حروف بكشيم تا همشون انتخاب بشن

6. در حالي كه كنترل رو نگه داشتيم روي هر كدوم از مربع هاي انتخاب شده پايين حروف كه خواستيم كليلك ميكنيم و اون حروف رو به سمت حرف اول ميكشيم .