یه آموزش خیلی ساده که 2 دقیقه ای به نتیجه میرسه
1.کورل رو باز می کنیم و با Text یاF8یه متن رو تای÷ می کنیم :

2.با ابزار Rectangule یا F6یه مستطیل در نیمه بالایی متن میکشیم:

3. با دو بار کلیک روی ابزار انتخاب متن و مستطیل رو با هم انتخاب می کنیم :
Arrange>Combine یا Ctrl +L رو میزنیم تا دو شی با هم ترکیب بشن :
حالا به رنگ دلخواه رو انتخاب میکنیم براش :

5.یه مستطیل دیگه رو با ابزار rectangle در نیمه ÷ایینی متن میکشیم و یه رنگ دلخواه بهش میدیم و اونو در حالت انتخاب نگه میداریم

6.اونو در ÷شت لایه متن قرار میدیم :
Arrange>Order.Back to

7.و در نهایت مستطیل ÷ایینی رو تا لبه بالایی متن میکشیم :