ر این پست به برخی از مزایا و معایب مالتیپلکسینگ تقسیم فرکانسی متعامد (OFDM) پرداخته می شود. از جمله مزایای این مالتیپلکسینگ که در وایمکس بکار رفته است شامل:
کاهش پیچیدگی محاسبات: OFDM براحتی توسط FFT و IFFT پیاده سازی می شود و تغییرات رشد پردازش با افزایش نرخ داده یا پهنای باند، کمی بیشتر از حالت خطی است.
افت یکنواخت عملکرد سیستم با افزایش تأخیر: هنگامی که در یک سیستم OFDM زمان تأخیر کانال بیشتر از مقدار در نظر گرفته شده برای طراحی باشد، عملکرد OFDM بطور یکنواخت و هموار کاهش می یابد.
در واقع با بکارگیری کدینگ و مدولاسیون (Adaptive Modulation and Coding - AMC)،ا OFDM این امکان را فراهم می سازد که با آگاهی از شرایط کانال، اندازه نمودار فلکی (Constellation Diagram) و نرخ بیت ارسالی خود را کاهش دهد تا دربرابر گسترش تأخیر زمانی (Delay Spread) پایداری بیشتری داشته باشد.
استفاده از دایورسیتی فرکانسی: در این تکنیک با ارسال چند نسخه از پیام در حوزه زمان، فرکانس و فضا و دریافت آن در گیرنده، می توان قابلیت ارسال سیگنال از مسیرهای مختلف فراهم می شود.
وایمکس با استفاده از ترکیب OFDM، درهم نهی زیرحامل ها در حوزه فرکانس و FEC، عملکرد سیستم را در برابر خطای برست (Burst) که در نتیجه محو عمیق (Deep Fade) قسمتی از طیف ارسالی بوجود آمده است، بهبود می بخشد. وایمکس در واقع جایگشتی از زیرکانال ها تعریف می کند که به سیستم اجازه بازیابی آن را می دهد.
استفاده به عنوان تکنیک دسترسی چندگانه:
OFDM از طریق اختصاص زیرحامل ها به کاربرهای مختلف می تواند به عنوان یک شمای دسترسی چندگانه مورد استفاده قرار می گیرد که به OFDMA موسوم بوده و در وایمکس سیار بکار می رود.پایداری در برابر تداخل باند باریک: از آنجاییکه تداخل باند باریک تنها بر روی بخشی از هر زیرحامل تأثیر می گذارد، OFDM در برابر این تداخل بطور نسبی مقاوم است.

در بین مزایایی که عنوان شد، تکنیک OFDM با معایبی نیز همراه است:

نسبت توان حداکثر به توان متوسط (PAPR) در سیگنال OFDM بالا است که این امر منجر به اعوجاج برشی سیگنال می شود.

سیگنال OFDM نسبت به لرزش فاز و پراکنش فرکانسی، بسیار حساس است و این امر از آنجایی است که لرزش فاز عمل همزمانی را با مشکلاتی مواجه نموده و پراکنش فرکانسی، تعامد بین سمبل های هر زیر حامل را از بین می برد و در نتیجه باعث افت عملکرد سیستم می شود.
منبع: کتاب "
Link URL:
لینک و متن درون کدها فقط برای کسانی که ثبت نام کرده اند قابل مشاهده است لطفا وارد شوید OR ثبت نام کنید.
"