تورج صابری وندمتولد 1363 ايران - تيريز

نمایشگاه ها و جوایز:

تبریز نمایشگاه گروهی گرافیک جنگ
نمایشگاه منتخب پوسترهای نسل پنجم ایران
نفر سوم مسابقه طراحی پوستر دوچرخه - نشریه سگال
تهران - نمایشگاه پوستر زاویه دید
تهران نفر نخست مسابقات جهان بدون صهیونیسم
جایزه بخش پوستر جشنواره دانشجویی صدا و سیما
شرکت در نمایشگاه جشنواره صدا وسیما
نمایشگاه آثار گرافیک در تبریز به همراه آیدین سهرابی
نفر سوم روجلد نشریات منطقه 2 کشور
نمایشگاه ايدز و اعتياد تبریز
نمایشگاه دومین جشنواره پوستر هنر جوان
نمایشگاه عکاسی دانشجويان کشور

چاپ آثار:

کتاب منتخب پوسترهای نسل پنجم ایران
کتاب سال گرافیک 84
کتاب سال گرافيک 83
نشریه سگال
گزيده ی آثار دانشجويان
هنر جوان

برخی از آثار .. .
Link URL:
لینک و متن درون کدها فقط برای کسانی که ثبت نام کرده اند قابل مشاهده است لطفا وارد شوید OR ثبت نام کنید.