علیرضا سنایی


متولد 1360 در تهرن
فارغ التحصیل رشته گرافیک 1379
طراح گرافیک در مرکز تبلیغات آزادگان - 2001-2002
طراح گرافیک در نمایشگاههای بین المللی ایران 2001-2003
طراح گرافیک در گروه تبلیغاتی هنری کادر سبز 2004

برخی از آثار.. .

Link URL:
لینک و متن درون کدها فقط برای کسانی که ثبت نام کرده اند قابل مشاهده است لطفا وارد شوید OR ثبت نام کنید.