جام جم آنلاين: يك نشريه پزشكي انگليسي روز جمعه نوشت اطلاعاتي درباره وجود رابطه بين داروي پرمصرف ضد افسردگي به نام «پروزاك» و افزايش خشونت و تمايل به خودكشي در مصرف كنندگان آن را در اختيار موسسات دارويي امريكا قرار داده است.
به گزارش آسوشيتدپرس از لندن «بريتيش مديكال ژورنال» نوشت اين اسناد را كه از يك منبع ناشناس به دست آورده نشان مي دهند كه شركت «الي ليلي» سازنده پروزاك ، در دهه 1980 مي دانست كه اين دارو عوارض جانبي بالقوه خطرناكي دارد.
اين نشريه نوشت اسناد فوق كه ظاهرا يك دهه مفقود شده بودند، بخشي از پرونده شكايت سال 1994 از طرف قربانيان تيراندازي در لوييز ويل ، كنتاكي ، امريكا، از شركت ايلي ليلي بودند.
جوزف وسبكر مرد مسلحي كه در سال 1989 خود و هشت نفر ديگر را در لوييز ويل كشت تا يك ماه قبل از آن حادثه پروزاك مصرف مي كرد.
الي ليلي در آن شكايت برنده شد ، اما بعدها افشا كرد كه در جريان دادرسي با شاكيان به توافق رسيده است.
ژورنال پزشكي انگليس نوشت يكي از مدارك ، به تاريخ نوامبر 1988 نشان مي دهد كه فلوكستين ، نام ژنريك پروزاك ، در آزمايش هاي باليني باعث «اختلالات و آشفتگي هاي رفتاري» شده است