جام جم آنلاین: داروهای کاهش دهنده کلسترول به نام استاتین ها ممکن است به درمان هپاتیت سی کمک کنند.
به گزارش رویترز ، محققان ژاپنی می گیوند بررسی های آزمایشگاهی نشان داده است برخی از این داروها در جلوگیری از همانند سازی ویروس هپاتیت موثر است.
بر اساس ارزیابی های انجام شده 170 میلیون نفر در سراسر جهان به این ویروس آلوده هستند.
درمان استاندارد شامل اینترفرون و ریباویرین است اما این درمان فقط به 55 درصد بیماران کمک می کند. مابقی در خطر سیروز و سرطان کبد قرار می گیرند.
در این مطالعه داروهای کاهنده کلسترول به جز پراواستاتین با ویروس مقابله می کنند و بیشترین تاثیر به فلواستاتین که با نام لسکول عرضه می شود اختصاص داشته است.
شاید علت این باشد که پروتئین های خاصی برای همانند سازی ویروس هپاتیت سی مورد نیاز است وبرخی استاتین ها عملکرد پروتئین های فوق را متوقف می سازند.
بنا براین یافته ها درمان همزمان با اینترفرون و فلواستاتین در بهبود هپاتیت سی موثر است البته گفته می شود این داروها بر بیماری های دیگر مانند آنفلوانزا نیز تاثیر می گذارند.