درود بر علم و عالم دوستان من با اپرا کار می کنم خیلی وقت ها اپرا نمی گذاره با idm دانلود کنم چطوری میشه دانلود خودکار اپرا را از کار انداخت تا idm بتواند دانلود را انجام دهد درود:icon_pf (19):