کلزا یکی از گیاهان روغنی است که در فصل زمستان کشت و کار می شود ، به دلیل ویژگی هایی که دارد کشت و کار کلزا می تواند نقش مهمی در تامین روغن خوراکی در کشور داشته باشد ، از جمله اینکه میزان روغن بالایی دارد ( حدود 40 تا 45 درصد ) ، در تناوب کشت گیاهان مختلفی از جمله برنج و گندم و ... می شود کشت کرد و فصل کشت آن زمانی است که دیگر گیاهان روغنی کشت نمی شوند .

Link URL:
لینک و متن درون کدها فقط برای کسانی که ثبت نام کرده اند قابل مشاهده است لطفا وارد شوید OR ثبت نام کنید.


باید مراقب آبیاری در مزارع کلزا بود چرا که کمبود آبیاری اثرات منفی بر عملکرد کلزا می گذارد و حساسترین زمان آبیاری در کلزا زمان غلاف بندی می باشد که کمبود اب در این مرحله باعث شده کاهش غلاف ها و کوچک ماندن دانه ها می گردد .

از عوامل محدود کننده کاشت کلزا وجود علف های هرز هست که باید مبارزه با آنها را جدی گرفت و با روش های به زراعی و شیمیایی علف های هرز را در مزارع کلزا از بین برد.