سلام
کسی هست شروع کنه به گفتن ناگفته های امنیتی ویندوز 7؟
یا خودم استارت رو بزنم؟