با سلام
یه فایل اکسل ساختم که یکسری عدد را از سایت دریافت میکنه هر بار که باز میکنم
چجوری میتونم مجبورش کنم هر روز که باز میشه فایل اکسل و دیتا روز را از سایت دریافت میکند در جایی نگهداری کند ( سیو کند)و روز بعد دیتا روز بعد را منار دیتا روز قبل قرار بدهد. که مثلا بعد از یک ماه بتونم با دیتاهای هر روز یک نمودار و گزارش گرفته باشم

با تشکر