سلام توی یه فایل اکسل چطور میتونم به چند تا عدد چند تا حرف رو انتساب بدم به عنوان مثال توی فرم زیر حاصل جمع عدد یک تا چهار در خونه ی "جمع کل " نمایش داده میشه
فایل پیوست 46607
من میخوام به جای اعداد حرف وارد کنم ، یعنی حرف a معادل عدد یک و حرف b معادل عدد 2 حرف c معادل عدد 3 باشه . حروف a و b و c قیمت چند تا کالا در یک سند حسابداری هستند ، در این سند هر وقت نام یک کالا وارد شد ، باید قیمت اون کالا در جمع کل لحاظ بشه .