وقتی موتور سیکلت هوندا رو روشن میکنم و گاز میدم در حال کم شدن گاز صدای احتراق از اگزوز بیرون میاد علت چیست