جاي توقف طرح هاي ضد آلايندگي توليد خودروهاي آلاينده را متوقف كنيد

به گزارش خبرخودرو، به دنبال اعلام توقف موقت اجراي طرح كنترل آلودگي هوا موسوم به «طرح كاهش»، یک عضو شوراي اسلامي شهر تهران در مورد متوقف شدن اين طرح گفت:کاهش آلودگي هوا با اقدامات مقطعي و تصميمات احساسي قابل حل نيست و نيازمند روش‌هاي استاندارد ضد آلايندگي همچون طرح كاهش است كه به كنترل آلودگي هوا مي انجامد.
محمد مهدی تندگويان با اعلام اين كه خودروها، بزرگ ترين منبع توليد آلاينده ها در شهر تهران هستند، گفت: علاوه بر خودروهاي فرسوده و آلاينده، خط توليد غير استاندارد بسياري از خودروسازان داخلي، مولد آلودگي هواست كه خط توليد آنها بايد به طور كامل تغيير كند.
وي با اشاره به اين كه براي كاهش آلودگي هوا، باید در پي استاندارد كردن خط تولید خودروهای داخلی باشيم، اظهار كرد: البته اين استانداردسازی، هم به معناي ايجاد تحول اساسي در صنعت خودروسازي و توليد خودروهاي نو است و هم به مفهوم ايجاد تحول اصولي در وضعيت موجود و کنترل تردد خودروهاي آلاینده است.
نماينده مردم در شوراي اسلامي شهر تهران در پايان با تأكيد بر اين که آلودگي هوا با اقدامات مقطعي و تصميمات احساسي قابل حل نيست و نيازمند روش‌هاي استاندارد است كه در سطح بين المللي تجربه شده اند، خاطرنشان كرد: طرح هاي ضد آلايندگي همچون طرح كاهش كه به كنترل آلودگي هوا مي انجامد، نه تنها نبايد متوقف شوند كه بايد مورد حمايت نیز قرار گيرند.