[unable to retrieve full-text content]رمان«برج قحطی» اثر هادی حکیمیان یکی از ارزشمندترین آثاری است که در سالهای اخیر وارد بازار کتاب شده، کام خواننده ایرانی را شیرین کرده و بر ارزش ادبیات داستانی فارسی افزوده است.