[unable to retrieve full-text content]نایب رئیس فدراسیون شطرنج با اشاره به ۲۱ روز میزبانی ایران در مسابقات زنان جهان گفت: بنا به اظهارنظرهای انجام شده، مسابقات تهران و میزبانی ایران جزو بهترین ها بوده است.