باراك اوباما در سن كودكي در هاوايي
استنلي آن دانهام ,مادر اوباما در سال 1960 در دفترچه عكس دبيرستاني در واشنگتن
باراك اوباما و مادرش بعد از اينكه پدرش خانواده را به دليل تحصيل در دانشگاه هاروارد ترك گفت.
باراك اوباما در هاوايي مدت كوتاهي قبل از اينكه او و مادرش براي زندگي در اندونزي در كنار همسر دوم مادرش آنجا را ترك كنند.
پدر اوباما , كه اصالتا اهل كنيا است و زماني كه در دانشگاه هاوايي به تحصيل مشغول بود با استنلي آن دانهام آشنا شد كه اين آشنايي به ازدواج آن دو و بدنيا آمدن باراك اوباما ختم شد ولي بالاخره او براي تحصيل در دانشگاه هاروارد همسر و پسر خود را ترك كرد.
به همراه مادرش و نا پدري اندونزيايي خود لولو سوئترو و خواهرناتني اش مايا
1971 - 1970 مدرسه ايي در جاكارتا كه اوباما در آن تحصيل كرد.
در اوايل دهه 1970 خانواده از اندونزي به هاوايي بازگشت.

باراك اوباما به همراه مادر و پدر بزرگ ( مادري ) و خواهر ناتني خود مايا در هاوايي
باراك اوباما به همراه پدرش كه براي ملاقات پسر خود به هاوايي آمده است ( فرودگاه هونولولو - هاوايي )

در اين عكس اوباما در كلاس پنجم درس مي خواند و پدرش فقط براي ديدن او در زماني كه باراك در هاوايي بزرگ مي شد به آنجا مسافرت مي كرد.
در دبيرستان
باراك در دبيرستان جزو تيم بسكتبال بود
سال 1979 و كمپ دبيرستان هاوايي - باراك اوباما اولين نفر از سمت راست در رديف بالا
در سال 1979 در جشن فارغ التحصيلي مدرسه پوناهو . او تصميم گرفت بعد از رفتن مادرش به اندونزي با پدربزرگ و مادربزرگش بماند.
همراه خواهر ناتني خود مايا در جشن فارغ التحصيلي
جشن فارغ التحصيلي مدرسه به همراه پدر بزرگ و مادر بزرگ مادري اش
مدرسه پونا هوا در مركز شهر هونولولو در هاوايي كه اوباما از آنجا فارغ التحصيل شد.
خواهر ناتني او مايا در حال تدريس در دانشگاه هاوايي
اوباما در زمان تحصيل در دانشگاه كلمبيا در نيويورك به همراه مادربزرگ و پدر بزرگش