به نام خدا
چکونه می توانم 30 صفحه ورد که دارای فرمول ریاضی است را به پاوپوینت انتقال دهم.
من این کار را کرده ام ولی صفحاتی که دارای فرمول است را حتماً باید جداگانه افکت داهم.متشگرم می شوم کمکم کنید.