من یک سرور لینوکس درست کردم و چند تا user ساختم اما از سیستم های دیگه نمیتونم loginکنم این مشکل برای هر دو سیستم لینوکس و xp هست!
چطور میشه یک سیستم را member سرور کرد