متقاضیان دریافت کدپستی می‌توانند از طریق اینترنت و با ارائه پیش شماره و شماره تلفن ثابت، کدپستی خود را دریافت کنند. به گزارش فارس، ارائه کد پستی با استفاده از شماره تلفن، از جمله خدمات شرکت پست جمهوری اسلامی ایران است. متقاضیان می توانند با ارائه شماره با ارائه تلفن کامل محل (شامل شماره تلفن و پیش شماره؛ برای مثال ۰۲۱۹۹۹۹۹۹۹۹) ، از کد ۱۰ رقمی پستی محل مذکور آگاه شوید.
برای این کار متقاضیان باید به آدرس اینترنتی درگاه خدمات الکترونیکی ایران (iran.ir) که وابسته به وزارت ارتباطات است مراجعه و در بخش
Link URL:
لینک و متن درون کدها فقط برای کسانی که ثبت نام کرده اند قابل مشاهده است لطفا وارد شوید OR ثبت نام کنید.
اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند. کاربران اینترنتی همچنین می‌توانند از همین درگاه الکترونیکی و با ارائه کد پستی ۵ رقمی ( ۵ رقم اول کد پستی) یا یک شماره تلفن کامل (شماره تلفن به همراه پیش شماره؛ برای مثال ۰۲۱۹۹۹۹۹۹۹۹) در منطقه مذکور، فهرست مدارس و بانکهای موجود درآن منطقه پستی ارائه خواهند شد.
باید توجه داشت که منطقه پستی متفاوت از منطقه شهرداری است.
این خدمات با همکاری اداره کل جغرافیایی و کدگذاری پستی کشور ارائه شده و قسمتی از اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی شرکت پست جمهوری اسلامی است.این اطلاعات در قالب یک طرح آزمایشی ارائه شده اند و فعلا کامل و جامع نیست.