برنامه اي كه بتوني بدوني فلان كاربر در چه رومي هست
سلام

چطور مي شه فهميديد كه فلان كاربري كه تو ليستت ادش كردي يا ...
يتوني بفمي تو چه رومي هست چه برنامه اي ميشه
برنامه اي كه بتوني بدوني فلان كاربر در چه رومي هست
سلام

چطور مي شه فهميديد كه فلان كاربري كه تو ليستت ادش كردي يا ...
يتوني بفمي تو چه رومي هست چه برنامه اي ميشه
منظور من ارسال ايميل گروهي نيست خدا كنه منظورم رو گرفته باشيد
ارسال تعداد زياد به يك ايميل بصورت خودكار
مثلا من يك متن رو مي خواهم 100 بار براي يك ايميل بفرستم كه 100 بار بياد تو inbux اش
همين فقط اميدوارم منظورم رو