مسوول ثبت دامنه‌هاي ir در ايران گفت: براي ثبت دامنه‌هاي فارسي با پسوند ir، سامانه‌اي براي تبديل نام‌ها‌ي فارسي به لاتين تدوين كرده‌ايم؛ تا براساس يك الگوي واحد دامنه‌هاي فارسي ثبت شوند.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از ایسنا، سياوش شهشهاني، اظهار كرد: اين سامانه به اين دليل طراحي شد كه وقتي كاربري مي‌خواست دامنه‌اي با نام‌هاي فارسي ثبت كند، براي نوشتن آن به لاتين ممكن بود از شكل‌هاي مختلف يك حرف كه در زبان لاتين صداي مشتركي دارند، استفاده كند. بنابراين سامانه يادشده كمك مي‌كند تا حداقل نظمي ‌در ثبت دامنه‌هاي فارسي و دسترسي آسان به آدرس‌هاي اين دامنه‌ها به‌وجود آيد.

او گفت: افرادي كه از اول مهر ماه تا 23 اسفندماه جاري به ثبت دامنه‌ي فارسي با پسوند ir اقدام كنند، به ازاي هر دام‌نه‌ي كه ثبت مي‌كنند، مي‌توانند دامنه‌ي لاتيني را به طور رايگان ثبت كنند. همچنين افرادي كه از امروز دامنه‌ي فارسي خود را تمديد كنند، از اين امتياز مي‌توانند استفاده كنند.

شهشهاني خاطرنشان كرد: اين امر براي تشويق افراد براي ثبت دامنه‌هاي فارسي در نظر گرفته شده است؛ چراكه ميزان استقبال از دامنه‌هاي فارسي بسيار كمتر از دامنه‌هاي لاتين با پسوند ir است، و اين بيشتر به آشنايي نداشتن كاربران به دامنه‌هاي فارسي برمي‌گردد