شايد بيشتر کاربرانی که از ويندوز ME همراه مرورگر Internet Explorer 6.0 استفاده ميکنند با پيغام زير آشنا باشند :
« Iexplore.exe با يک مشکل مواجه شده است و بايد بسته شود. از بابت اين مشکل متاسفيم. »
پيغامی که باعث ميشود شما نتوانيد از IE6 استفاده کنيد. در قسمت گزارش از اين خطا ( Error Report ) عنوان شده است که شما برای اجرای IE6 به نسخه شماره 6.0.2600.0 به فايل Mshtml.dll نياز داريد. در حقيقت نسخه های ديگر از اين فايل DLL باعث ميشود که شما نتوانيد از مرورگر IE6 استفاده کنيد. برای غلبه بر اين مشکل دو راه وجود دارد :
روش اول اين است که مرورگر خود را مجددا نصب کنيد.
روش دوم اين است که فايل Mshtml.dll را مجددا از IE6 استخراج کنيد. برای انجام اين کار بايد مراحل زير را به ترتيب انجام دهيد :
1) در منوی Start روی Run کليک کنيد. بعد در آن عبارت msconfig را نوشته و OK را بزنيد.
2) روی گزينه Extract کليک کنيد. سپس عبارت ie-1.Cab را نوشته و روی Start کليک کنيد.
3) در قسمت Restone from عبارت c:\windows\windows update setup files را بنويسيد. ( البته اگر ويندوزتان در درايو c:\ نصب باشد. ). بعد در قسمت Save as نيز همان عبارت قبل را بنويسيد و روی دکمه OK کليک کنيد.
4) هنگامی که پيغامی درباره پشتيبانی فايل برای شما آمد روی OK يا Yes کليک کنيد.
5) ممکن است پيغامی درباره عدم وجود پوشه پشتيبانی ظاهر شود. مجددا روی OK کليک کنيد. در ادامه نيز پس از استخراج موفقيت آميز فايل روی OK کليک کنيد.
6) مجددا مراحل 1 و 2 را انجام دهيد. با اين تفاوت که به جای نوشتن عبارت ie-1.Cab عبارت mshtml.dll را وارد کنيد.
7) مرحله 3 را دوباره تکرار کنيد. در قسمت Save as عبارت c:\windows\system ( به همان شرط بالا ) را وارد کنيد.
8) مراحل را مانند قبل ادامه دهيد و در انتها پنجره بررسی فايلهای سيستم ( System file checker ) را ببنديد.
9) کامپيوتر را Restart کنيد.