در ويندوز به طور پيش فرض هنگامي که يک فايل شناخته شده است و ويندوز مي داند با چه نرم افزاري بايد فايل مورد نظر را باز کند پسوند فايل را نشان نداده و فقط مي توان نام فايل را مشاهده کرد . اگر مي خواهيد پسوند همه فايل ها نشان داده شوند درMy Computer وارد منوي ToolsFolder Options شده روي کليک کنيد .در پنجرهاي که باز مي شود وارد قسمت شويد . در اين قسمت در بخش ViewAdvanced setting علامت کنار Hide extensios For known file types را برداريد و OK را فشار دهيد.