نام: حسین محجوب

تاریخ تولد: 1327

...............................................

متولد 1327 در رشت.

دارای مدرک تحصیلی دیپلم ادبی.

شروع فعالیت در سینما با بازی در فیلم رگبار

فیلم شناسی:

رگبار (بهرام بیضایی - 1351)

چوپانان کویر (کارگردانی - 1359)

مادیان (علی ژکان - 1364)

کنار برکه ها (یدالله نوعصری - 1365)

شاید وقتی دیگر (بهرام بیضایی - 1366)

برهوت (محمدعلی طالبی - 1367)

دوران سربی (خسرو معصومی - 1367)

ریحانه (علیرضا رئیسیان - 1368)

پرده آخر (واروژ کریم مسیحی - 1369)

نقش عشق (شهریار پارسی پور - 1369)

براده های خورشید (محمدحسین حقیقی - 1375)

ماه و خورشید (محمدحسین حقیقی - 1375)

رنگ خدا (مجید مجیدی - 1377)

باران (مجید مجیدی - 1379)

علی و دنی (وحید نیکخواه آزاد - 1380)

من ترانه پانزده سال دارم (رسول صدرعاملی - 1380)

صنوبر (مجتبی راعی - 1381)

رسم عاشق کشی (خسرو معصومی - 1383)

طبل بزرگ زیر پای چپ (کاظم معصومی - 1383)